Download Zwinna analiza danych. Apache Hadoop dla kadego Ebook {EPUB} {PDF} FB2

Share it with your friends Like

Thanks! Share it with your friends!

Close

Download Zwinna analiza danych. Apache Hadoop dla kadego by Russell Jurney – mirror 1 —> http://po.st/jESs7U mirror 2 —> http://tinyurl.com/q9ssyrn mirror 3 –> —————
Synopsis: Du?e zbiory danych dla ka?dego!
W dobie Big Data klasyczne podej?cie do analizy danych nie przynosi ju? po??danych wyników. Skuteczna analiza gigantycznych zbiorów informacji, wyci?ganie interesuj?cych wniosków i prezentowanie ich w przejrzystej formie u?ytkownikowi wymagaj? mnóstwa czasu i ?rodków. Zastanawiasz si?, jak podej?? do tego problemu, by zminimalizowa? ryzyko niepowodzenia? Na to i wiele innych pyta? odpowiada ta fantastyczna ksi??ka.
Dzi?ki niej dowiesz si?, jak zaprz?c platform? Hadoop do w?asnych celów. Skorzystasz z prostych narz?dzi, takich jak j?zyk Python, biblioteka D

Comments

Write a comment

*